KANCELARIA
PRAWNA
KPPG

Kancelaria Prawna zapewnia profesjonalne i rzetelne usługi prawnicze, w zakresie - szeroko pojętej - działalności prawniczej. Usługi prawne, prowadzonej działalności prawniczej, swym merytorycznym zakresem przedmiotowym m. in. obejmują:

reprezentowanie (prowadzenie każdego rodzaju spraw) przed wszystkimi sądami, każdego rodzaju i wszystkich instancji, przed organami administracji publicznej i skarbowej, jednostkami administracji terytorialnej, przed organami ściągania (Prokuratura), przed organami egzekucyjnymi (Komornik Sądowy, Syndyk Masy Upadłości), itp.

opracowywanie i przygotowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji (wszelkiego rodzaju umów, pism, wniosków, stanowisk, notatek, opisów stanów faktycznych etc.), pozyskiwanie, zbieranie i zabezpieczanie materiału dowodowego - dowodów, w każdego rodzaju spraw, wymagających prawidłowego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia/wydarzenia, rejestracja oraz likwidacja spółek prawa handlowego, opracowywanie i przygotowywanie tzw. wewnętrznych aktów normatywnych, związanych z prowadzeniem spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni oraz innych jednostek organizacyjnych.

Kancelaria Prawna udziela bezpłatnych (darmowych) porad prawnych i konsultacji dla przedsiębiorców, osób prawnych oraz osób fizycznych.

Kancelaria Prawna Prawa Gospodarczego obejmuje obsługą prawną całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadając swoje biura terenowe m.in. w Warszawie, Inowrocławiu i Gdyni.

Krajowa Izba Radców Prawnych
796 997 199
Sanok,3 Maja 16
kancelaria.prawna.kppg@gmail.com
Strona internetowa i jej treść posiada wszelkie prawa zastrzeżone, objęte ochroną prawną, na rzecz Kancelarii Prawnej Prawa Gospodarczego KPPG. Ochroną prawną jest objęte kopiowanie, wykorzystywanie, używanie tekstu lub jego części, przez inne podmioty.